Mitä kaikkea uutta eläinavusteisuus tuo neuropsykiatrisen valmennukseen? Teen valmennuksia aina asiakkaan tarpeesta lähtöisin; joko julkisilla paikoilla tai asiakkaan omassa koti/ kouluympäristössä. Mikäli asiakas ja perhe haluaa, on oman kotimme pihapiirissä olevat eläimet käytössä valmennuksen tueksi. Olen toiminimiyrittäjä. Vastuu eläimen kanssa kommunikoimisessa on aina minulla. Tässä asioita, kuinka eläinten on todettu tukevan neuropsykiatrista valmennusta.
Toiminnallisuus: Eläin tempaa ihmisen mukaansa kokonaisvaltaisesti. Sekä keho että aivot lähtevät liikkeelle.
Voimaantuminen: Toiminta avartaa ajattelukykyä ja itsetuntemus lisääntyy. Toimintakyky paranee fyysisesti ja psyykkisesti. Eläimen kanssa toimiminen auttaa myös pääsemään mukaan yhteisölliseen toimintaan.
Oppiminen: Itse ajattelen hevosestani, että se on todellinen opetusmestari. Työskentely eläimen kanssa opettaa eläimestä ja ihmisestä itselleen paljon uutta. Samalla eläin rohkaisee kokeilemaan uutta ja se auttaa oppimaan lisää.
Sosiaalisuus: Koira katsoo sinua silmiin ja hyväksyy sinut sellaisena kuin olet. Se opettaa katsekontaktin merkityksen. Samalla se opettaa paremmin kuulemaan itseään ja muita. Eläin auttaa vetämään omat rajat. Ihmisen tunteet, arvot ja asenteet korostuvat elämien kanssa työskennellessä. Asioita ratkotaan eläimen seurassa positiivisessa hengessä.
Emotionaalisuus: Monien tutkimusten mukaan eläimen läsnäolo rauhoittaa ihmistä. Ihminen ylittää itsensä eläimen avulla. Rohkeus ja elämänilo lisääntyy.
Vuorovaikutus: Luottamuksellinen suhde eläimen ja ihmisen välillä on tärkeintä. Eläimen läsnäolo tuo esimerkiksi ihmisten välisessä konfliktitilanteessa rauhaa ja luottamus asioiden selviämiseen lisääntyy. Haastavat asiat on helpompi kohdata tutun eläimen läsnä ollessa.